Tenen lezen

 
Tenen vertellen de waarheid.

1 Tenen lezenTenen lezen is een methode om zelfkennis op te doen en om karakters en gedragpatronen te analyseren door het interpreteren van de stand en de vorm van de tenen. Tal van lichaamsdelen weerspiegelen de toestand van het geheel. Iriscopie en voetreflexzones zijn daar voorbeelden van. Imre Somogyi ontdekte na ruim 10 jaar studie de betekenis van de verschillende vormen en standen van tenen en hij kon de relaties leggen tussen het beeld dat tenen aanbieden en de karakters en gedragspatronen van mensen. De stand van de tenen laat zien hoe iemand in elkaar zit. Tenen tonen hoe er met gevoel en met verstand wordt omgegaan. Door naar de tenen te kijken, kun je er achter komen hoe iemand met zijn emoties en zijn energieen omgaat. Welke sterke kanten er in een karakter zitten en waar minder optimale elementen aanwezig zijn.
 
Bij het tenen lezen letten we op een groot aantal kenmerken zoals; afmeting, vorm, stand van de tenen ten opzichte van elkaar, verkleuringen en eelt. Iedere teen staat voor een eigenschap die zich in een mannelijke en vrouwelijke vorm manifesteert. Ook wordt een is iedere teen gekoppelt aan een element. Alles heeft met alles te maken. Om een paar indicaties te nemen; een forse grote teen staat voor een sterk verbal vermogen, iemand met ronde tenen is tactisch en vriendelijk, iemand met hoekige tenen is recht voor zijn raap!!
 
2 Tenen lezenAlles is aan de tenen af te lezen. Je kunt je absoluut niet anders voordoen dan je bent en je kunt jezelf beter leren kennen als je tenen kunt lezen. Je kunt je ontwikkeling volgen en zien hoe je reageert op je omgeving. Je kunt je eigen mogelijkheden, sterke kanten en je minder sterke kanten goed onder de loep nemen. Je kunt heel gemakkelijk zien hoe het op het emotioneel en mentaal gebied met je gesteld is.
 
 
Naast beroepsbeoefenaars die zich met voeten bezig houden, zijn ook vele anderen geϊnteresseerd in tenen lezen. Veel mensen gebruiken tenen lezen onder andere om meer te weten over het karakter en de emoties van hun pasgeboren kind. Ook kan het helpen om het kind tijdens de groei en in latere leeftijdsfasen beter te begrijpen. Mede op deze manier, ontstaat er meer begrip en een betere ouder/kind relatie. Wie zich in tenen lezen verdiept, komt tot de ontdekking dat 'tenen de Spiegel van de ziel' vormen. Beroepsbeoefenaars integreerden het tenen lezen in hun praktijk. Ook artsen gebruiken onder tussen het tenen lezen in hun vakgebied.
Tijdens het tenen lezen wordt er van de lezer gevraagd om mild in de interpretatie te zijn. Het is nu eenmaal zo dat men geneigd is een accent te leggen op de negatieve aspecten. Dingen die uit de pas lopen trekken nu eenmaal meer de aandacht dan zaken die zich in harmonie voltrekken. 'Rare tenen' hebben een historie van onderdrukte gevoelens, frustraties en verborgen emoties. Maar ook mooie rechte tenen vertellen hun verhaal. Zij staan voor evenwicht en positieve instelling en een natuurlijke beheersing en afhandeling van emoties en energie. Een verantwoorde interpretatie attendeert op mogelijkheden en onmogelijkheden, op sterke en zwakke punten. Een goede interpretatie van tenen geeft nooit een waardeoordeel, maar houdt een spiegel voor.
En goede spiegels vertekenen niet!
 
De cursus wordt gegeven in 8 avonden. De kosten bedragen €150.= , te voldoen op de 1e cursusavond en zijn incl. Manuel, koffie/thee. De cursus wordt afgesloten met een certificaat.