Tarot

 
1 tarotDe Tarot is een oud Westers occult, psychologisch divinatiesysteem, dat bestaat uit 78 kaarten, die over de Grote en de Kleine Arcana zijn verdeeld. De kaarten van de Grote Arcana laten in symbolen de tocht door iemands leven zien. Doordat de Tarot gebruik maakt van de taal der symbolen, heeft zijn invloed zich door de eeuwen heen, ongehinderd door taalgrenzen en vastgeroeste betekenissen over de hele wereld kunnen verspreiden. Aangezien symboliek ook de taal van het onbewuste is, activeert de Tarot de intuïtieve geest, de rechterhersenhelft. Dit is de reden waarom de kaarten wereldwijd gebruikt worden voor psychische voorspellingen, door de grote verscheidenheid aan leggingspatronen, waarvan het Keltische Kruis een van de oudste is.
 
De Tarot kan in alle levenssituaties, maar vooral in tijden van crisis en bij ingrijpende veranderingen, een zeer waardevolle reisgezel zijn, die je blik op het juiste moment richt op wat werkelijk belangrijk is. Juist in moeilijke tijden komen bij vele mensen kennelijk vragen op als; wanneer is de crisis eindelijk voorbij en wanneer zal het me eindelijk weer goed vergaan? Juist als we midden in een groot veranderingsproces zitten, kunnen we moeilijk begrijpen waar onze levensweg heen gaat. Het is ook niet zo belangrijk om in zulke situaties te weten wat het einddoel is, belangrijk is altijd de volgende stap.
 
2 tarotDe kaarten kunnen als uiterst krachtige magische bron functioneren, ze zijn een soort filter, waardoor onzichtbare spirituele krachten naar de oppervlakte kunnen komen. Tarot beoefenen kan je helpen bij je geestelijke ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Tarot kunnen je je eigenwaarde behouden en je verwachtingen waarmaken. Je kunt met de Tarot je voordeel doen, met krachten die iedereen heeft. Zo kun je bijna elk gebied in je leven positief veranderen.
Deze cursus richt zich dan ook rechtstreeks op dit persoonlijke gebruik van de tarot en is door de werkopzet een plaats waar je een verslag van je eigen ontwikkelingsproces kunt bijhouden. De tarot is een hulpmiddel om tot zelfkennis en zelfinzicht te komen. Het uitgangspunt is niet zozeer de tarot alleen maar te verklaren, als wel je de mogelijkheden van de tarot te leren en je te helpen de tarot als een praktische bron van kennis toe te passen in echte levenssituaties.
Door bij je mogelijkheden uit het verleden, heden en toekomst stil te staan, zul je leren je problemen effectiever aan te pakken, je keuzen te onderkennen en je doeleinden helder voor ogen te stellen. Om het pad naar zelfkennis in te slaan is niet meer nodig dan een willekeurig tarotspel,een pen en papier.
 
De kosten van deze training bedragen € 150.= en is incl. Manuel, koffie en thee en wordt uiteraard afgesloten met een certificaat. Tijd; 8 avonden van 20.00 uur tot 22.00 uur.
 
3 tarot