Bewustwordings massage

 
Het lichaam spreekt de taal van de innerlijke mens. Alles wat je in de loop van je leven hebt meegemaakt is vastgelegd in de structuren die nu de vorm van jouw lichaam bepalen. Het is daardoor het complete levensboek van jouw mens-zijn tot nu toe. Het lichaam 'spreekt' niet in gebeurtenissen of in feiten; het spreekt in gevoelens en het beschikt over een groot arsenaal aan mogelijkheden om die gevoelens naar buiten toe kenbaar te maken. Hoezeer je je eigen mens-zijn ook zou willen verbergen; op je voorhoofd staat in hoofdletters geschreven wie je bent.

Al duizenden jaren geleden werd er geprobeerd om de innerlijke mens te bereiken. In vergelijking met toen zijn we in ons gevoel en daardoor ook in ons lichaam 'verhard'. We zijn verwijderd geraakt van de innerlijke zachtheid naar onszelf. Het contact met ons eigen lichaam is niet anders als in vroeger tijden, alleen is het door onze verharding moeilijker geworden om gevoelens zo toe te laten, als zij ook werkelijk zijn. Op de weg terug naar onszelf, naar heling, naar geheel(d) worden, ont-moeten wij dus eerst deze verharding. Waar toen der tijd een gesprek voldoende was, om het (zachte) innerlijk van de mens te raken, is nu meestal meer nodig. De meest directe manier om te weten wat er in je spelt, is gelegen in de vertaling van de signalen die je lichaam je NU geeft. Je zult het dus moeten doen met wat er nu is; met de signalen die je lichaam nu geeft, met de pijn die er nu is, met de beperking die je parten speelt. Het gebruik maken van het pijnsignaal is een heel directe manier om de gevoelstaal van het lichaam in woorden te vertalen.

Maken van het pijnsignaal is een heel directe manier om de gevoelstaal van het lichaam in woorden te vertalen. Doordat spieren pijn doen, slaat het lichaam alarm. De oorzaak van gespannen spieren is in essentie onze innerlijke dialoog die nooit stopt. Door het toepassen van massage en het behandelen van de meridiaandrukpunt wordt de productie van endorfine ( lichamelijks-Eigen pijnstillers ) bevorderd. Massage zorgt dus voor;
  • Normaliseren van de bloeddruk,
  • Vermindering van de aanmaak van adrenaline,
  • Vertraging van een te snelle ademhaling,
  • Vermindering van pijn door spierontstekingen,
  • Vergroot de bloedcirculatie, zodat aanvoer van nutriënten naar organen en de huid verbetert,
  • Verhoogt vloeistofdoorstroming in het hele lichaam, waardoor toxinen uit het lichaam verwijderd worden.
  • Verhoogt de doorstroming van de meridianen, waardoor emotionele stukken hun ruimte kunnen innemen.