Voetreflex Massage

 
Alle organen, spieren en functies van het lichaam liggen in een of meer energiezones en de daarmee corresponderende reflexen zijn in de overeenkomstige zones op de voeten te vinden. Iedere zone is een kanaal voor de levensenergie. (chi of qi of prana). Iedere belemmering of blokkade in deze energiestroom heeft invloed op de ermee 'gevoede' organen of functies en leidt zo tot ziekte. Volgens de moderne reflexologie, worden die belemmeringen dikwijls door 'kristallijne' calciumdeposito's aan tere zenuwuiteinden veroorzaakt, als gevolg van een congestie, ontsteking of spanning in de zenuwbanen. Met een druk op de reflexpunten, waarin minuscule zenuwknopen zijn gelegen, leidt dit tot afbraak van deze calciumknobbeltjes en maakt zo de zenuwbaan vrij. Door druk op de reflexpunten uit te oefenen, zal uiteindelijk de energieblokkade worden opgeheven en kan de energie weer vrij door het lichaam stromen. De eerste stap naar herstel van harmonie en evenwicht tussen lichaam en geest en dus een eerste stap naar genezing.

Wanneer je de vitaliserende werking van voetreflexmassage hebt ervaren, zul je er niet langer aan twijfelen dat deze natuurgeneeswijze bevorderlijk is voor de gezondheid. Als regulerende therapie werkt zij in op de energiehuishouding van het menselijk lichaam en versterkt deze. De actieve levenskracht is voor elke cel afzonderlijk van dezelfde betekenis als voor elektriciteit voor machines; zij worden er door aangedreven. Voetreflexmassage kan ook voor de dagelijkse vitaliteit toegepast worden, als een 'bewaker voor de gezondheid'. Zonder twijfel kan men bij de toepassing van reflexmassage spreken van een 'genezende natuurkracht', die energetisch-funtionele processen in je lichaam op gang brengen. De behandeling beperkt zich daarbij niet alleen tot lichamelijke veranderingen, maar beïnvloedt ook je innerlijke wezen. De bewustwording van deze 'innerlijke ruimte' verschaft een niet te onderschatten mogelijkheid om in het krachtenspel van de natuur met je lichaam in harmonie te leven.